Permís AM y Llicències
ciclomotor.gif
Permís AM - Mínim 15 anys*
Permet conduir ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers.
LCM - Mínim 14 anys
Permet conduir vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
LVA - Mínim 16 anys
Permet conduir vehicles especials agrícoles o conjunts dels mateixos, que la seva massa o dimensions màximes no excedeixin dels límits establerts i el nombre de persones transportades no ha de ser superior a 5 inclòs el conductor.
* Per portar passatgers és necessari tenir 18 anys.
tractor.gif discapacitados.gif
Autoescola a Palamós (Girona) - Resum permís B - Esquema permís B - Resums de permisos de conduir - Esquemes de permisos de conduir - Teòrica per lliure de permisos de conduir
tornar.gif botoninicicat.gif autoescolamaite021001.gif esta_aqui.gif