Camions
C1 - C - Per conduir automòbils amb MMA superior a 3500 kg. Poden arrossegar un remolc lleuger.
C1 - C + E - Per arrossegar remolcs no lleugers amb les condicions que s’imposin.
camion-01.gif
Autoescola a Palamós (Girona) - Resum permís B - Esquema permís B - Resums de permisos de conduir - Esquemes de permisos de conduir - Teòrica per lliure de permisos de conduir
tornar.gif botoninicicat.gif autoescolamaite025001.gif esta_aqui.gif